Za obdelavo prevodnih materialov je elektroerozija idealen postopek

Elektroerozija je danes v industriji zelo dobrodošla obdelava materiala, saj je mogoče z njo na ekonomičen način obdelovati prevodne materiale ter tudi že kaljeno jeklo in karbidne trdine. S tem posebnim postopkom se lahko izdelujejo komplicirane oblike, kot so predhodne izvrtine ali slepe luknje vseh oblik. 

Poleg klasičnega načina odrezovanja, kot so na primer struženje, rezkanje, brušenje in skobljanje, poznamo še postopke odnašanja z neposrednim delovanjem električne energije. Energija je orodje, ki torej tali majhne delčke s površine obdelovanca. Do odnašanja materiala pride zaradi kombinacije električnega in toplotnega delovanja energije.

 

Tudi keramika se lahko obdeluje z elektroerozijo

Elektroerozijska obdelava spada med nekonvencionalne obdelave materiala. Najpogosteje se v industriji uporabljata potopna in žična elektroerozija, predvsem zaradi natančnosti, ki jo lahko dosežemo s tema postopkoma. Še do nedavnega je veljalo pravilo, da se elektroerozijo uporablja le z električno prevodnimi obdelovanci. A je praksa z leti pokazala, da je mogoče obdelovati tudi električno neprevodne materiale, kot je npr. keramika.

Zaradi večje učinkovitosti se elektroerozija uporablja v kombinaciji s preostalimi nekonvencionalnimi postopki. Fizikalni princip ostaja sicer enak, a študije vse bolj dokazujejo, da se elektroerozijska obdelava materialov vse bolj dopolnjuje in izpopolnjuje. 

Potopna in žična elektroerozija sta najpogostejša načina obdelave

Potopno elektroerozijo uporabljamo pri vrtanju in grezenju z iskrenjem. Ta način se v praksi izkaže za izjemno uspešen postopek za izdelavo zelo kompliciranih oblik neprehodnih izvrtin, pri izdelavi gnezd za orodje za brizganje termoplastičnih mas ali kovin. Žično elektroerozijo pa uporabljamo pri rezanju z iskrenjem. Primeren je predvsem za prehodne izvrtine, torej za izdelavo rezilnih plošč orodij za štancanje. 

Ne glede na to, za katero obdelavo se boste odločili, pri vsaki je možno vplivati na kvaliteto obdelave. Za hitrejše odnašanje materiala so potrebni dolgi impulzi, za fino obdelavo pa kratki. Tako je kvaliteta obdelave odvisna od časa, ki ga potrebuje elektroerozija. 

Read More »